Etätöiden yleistyminen asettaa työympäristöille uusia odotuksia. Miksi saapua työpaikalle (kun se on mahdollista)?

Työpaikalla rakennetaan yhteenkuuluvuuden tunnetta ja yrityskulttuuria. Täällä kohdataan, opitaan ja kehitetään uutta yhdessä. Työpaikalla ongelmat ratkeavat yhdessä helpommin ja paineensietokyky kasvaa.

M117:n viihtyisät ja monimuotoista työskentelyä mahdollistavat yhteistilat luovat osaltaan alustan juuri näille tavoitteille. Konseptinkehityksestä arkkitehti- ja sisustususuunnitteluun, Bolder Development työsti yhdessä Skanskan kanssa ihmiskeskeisen M117-työympäristökonseptin, jossa palvelut ja tilat luovat hyvinvointia ja arjen sujuvuutta WELL-sertifikaatin mukaisesti.  M117-toimistotalo sijaitsee kantakaupungin portilla, Mannerheimintien päässä, Keskuspuiston kupeessa.

Työympäristöön panostamalla yrityksellä on mahdollisuus vaikuttaa suorituskykyynsä mm. sairaspoissaoloja vähentämällä. Näin ollen palvelutarjoaman lisäksi sisäilmeeseen on haettu työhyvinvointia tukevia ratkaisuja. Luonnonläheisillä materiaaleilla ja viheraiheilla on luotu persoonalliset ja viihtyisät tilat.

Talon ankkurivuokralaiseksi on asettunut mm. Compass Group.

Kiitos työryhmälle: Skanska, Design Team. Rejlers Oy, Sweco Rakennetekniikka Oy, Clima Consult Finland Oy.