IDEASTA TOTEUTUKSEEN

PALVELUT

Bolder auttaa kiinteistönomistajia ja kehittäjiä löytämään tilojen houkuttelevuutta ja markkinaerottuvuutta parantavan ratkaisun.

Arvioimme tilojen potentiaalin suhteessa toimintaympäristöön, käyttäjään ja markkinaan ja autamme löytämään kehittämishankkeen punaisen langan. Oli kyseessä sitten kauppakeskuksen kehittäminen tai vuokralaismuutoksen toteuttaminen.

Visualisoimme tätä toteuttavat ratkaisut, suunnittelemme ne ja ohjaamme näiden toteutuksen määrätietoisesti luovutukseen asti. Huomioimme kaikissa projekteissa niin vetovoimasuuden, kannattavuusnäkökulmat kuin toteutettavuuden.

Autamme tilojen käyttäjiä kaikissa tilaa koskevissa kysymyksissä tilanhausta uusien tilojen suunnitteluun ja määrittelyyn, projektin läpivientiin ja  luovutukseen asti. Avaimet käteen.

Autamme yritysen johtoa ja henkilöstöä hahmottamaan työympäristöön liittyvät tarpeet ja odotukset suhteessa liiketoiminnan muutoksiin tai nykytilaan. Huomioimme ratkaisuissamme työhyvinvoinnin, tilojen optimoinnin, viihtyisyystekijät sekä toiminnallisuuden.

Palvelut omistajille

Autamme kiinteistönomistajia ja kehittäjiä löytämään tilojen houkuttelevuutta ja markkinaerottuvuutta parantavan ratkaisun.

Palvelut käyttäjille

Autamme tilojen käyttäjiä kaikissa tilaa koskevissa kysymyksissä tilanhausta uusien tilojen suunnitteluun ja määrittelyyn, projektin läpivientiin ja  luovutukseen asti. Avaimet käteen.