Industriaalin rakennuksen potentiaalin esiin tuominen visualisoinnin keinoin – kustannustehokkaasti.

Tämä historiallinen rakennus hakee pääkaupunkiseudulla vertaistaan.
Bolder loi tähän tilaan sisustussuunnitelmat, potentiaalisia tilaratkaisuja esittävät pohjakuvat ja erilaisia visualisointimateriaaleja.

Tilan potentiaali esiin ennen investointipäätöstä.

Visualisointi mahdollistaa tilan tarkastelun ennen investointipäätöstä. Tila esitetään havainnollisella ja tilan potentiaalia esiin tuovalla tavalla. Samalla testataan tilan houkuttelevuutta vuokralaismarkkinassa.

Vuokralaiskommunikointi.

Selkeä ja oleellista informaatiota esiin tuova markkinointimateriaali auttaa vuokralaista arvioimaan tilan soveltuvuutta itselleen. Visualisointien avulla tilojen potentiaalia pääsee tarkastelemaan jo ennen kohteen rakentamista.

 


																									Henry Fordin katu 6

																									Henry Fordin katu 6

Kaikki valikoidut hankkeet