Industriaalin rakennuksen potentiaalin esiin tuominen visualisoinnin keinoin – kustannustehokkaasti.

Tämä historiallinen rakennus hakee pääkaupunkiseudulla vertaistaan.
Bolder loi tähän tilaan sisustussuunnitelmat, potentiaalisia tilaratkaisuja esittävät pohjakuvat ja erilaisia visualisointimateriaaleja.

Tilan potentiaali esiin ennen investointipäätöstä: visualisointi mahdollistaa tilan tarkastelun ennen investointipäätöstä. Tila esitetään havainnollisella ja tilan potentiaalia esiin tuovalla tavalla. Samalla testataan tilan houkuttelevuutta vuokralaismarkkinassa.

Vuokralaiskommunikointi: selkeä ja oleellista informaatiota esiin tuova markkinointimateriaali auttaa vuokralaista arvioimaan tilan soveltuvuutta itselleen. Visualisointien avulla tilojen potentiaalia pääsee tarkastelemaan jo ennen kohteen rakentamista.