WORKPLACE DESIGN

Työympäristön rooli on muuttunut kahdeksan tunnin kotipesästä yhdeksi mahdolliseksi työnteon paikaksi. Autamme asiakkaitamme luomaan onnistumiseen kannustavia, kustannustehokkaita ja saumattomasti modernia elämää tukevia tiloja. Autamme tarvittaessa myös uusien tilojen käyttöönotossa.

TARVEMÄÄRITYS:

Työympäristökyselyt
Henkilöstötyöpajat
Projektin aikataulutus ja budjetointi
Brandin määrittely
Kaluste-ja varusteinventointi
Työympäristöstrategia

SUUNNITTELU:

Pää-ja arkkitehtisuunnittelu
Tila- ja sisustussuunnittelu
Graafinen suunnittelu
Visuaalinen ilme ja brandbook

TOTEUTUS JA KÄYTTÖÖNOTTO:

Rakennuttamisen projektinjohto
Hankintojen koordinointi
Muuton koordinointi
Kierrätyspalveluiden koordinointi
Toimitilan pelisääntöjen kehittäminen