RETAIL
& HOSPITALITY

Kävijävirrat ovat jokaisen kauppapaikan onnistumisen edellytys. Ollakseen osa vaikutusalueensa elämää, kauppapaikan on palveltava mitä moninaisimpia kävijöidensä motiiveja ja tarpeita. Harkittu, kohderyhmään nojaava yhdistelmä päivittäisen asioinnin vaivattomuutta ja ajanviettoon houkuttelevaa elämyksellisyyttä viitoittaa tyypillisesti onnistumisen tielle.

Autamme asiakasta määrittelemään kehittämisen tavoitteet relevanteista, kävijöiden motiiveja palvelevista lähtökohdista käsin sekä kohdistamaan investoinnit tavoitellun tuloksen kannalta oleellisiin kohtiin.

Tämän jälkeen suunnittelemme ja ohjaamme ratkaisun toteutusta yhdessä rakennuttajakonsulttikumppaneidemme kanssa.

Osana ratkaisupakettia voi olla hankkeesta riippuen esim. opastemaailman uudistus, wc-remontit, loungealueet, yksittäiset vuokralaismuutokset tai sitten esim. kokonaiset ravintolamaailmat.

MASTER PLAN.

Kehittämisen punaisen langan luominen hankkeen alkuun on onnistuneen lopputuloksen avainkohta.

SUUNNITELMA.

Master Plan vaiheessa määriteltyjä tavoitteita, vaiheistusta ja aikataulua noudattaen lähdetään suunnittelemaan määriteltyjä osa-alueita seuraavin palveluin:

– Arkkitehti- ja pääsuunnittelu
– Tila- ja sisustussuunnittelu
– Graafinen suunnittelu

PÄÄSUUNNITTELU.

Ratkaisut luodaan sen ehdoilla, mitä pystytään rakentamaan, myymään ja manageeraamaan.