Modernin toimitilan potentiaalin esiin tuominen visualisoinnin keinoin – kustannustehokkaasti.

Tämä moderni toimistotila sijaitsee kantakaupungin portilla, upean ympäristön syleilyssä. Bolder tukee tämän tilan markkinointia esittämällä potentiaalisille vuokralaisille visiota siitä, miltä tila voisi heidän käytössään näyttää.

Tilan potentiaali esiin ennen investointipäätöstä: visualisointi mahdollistaa tilan tarkastelun ennen investointipäätöstä. Tila esitetään havainnollisella ja tilan potentiaalia esiin tuovalla tavalla. Samalla testataan tilan houkuttelevuutta vuokralaismarkkinassa.

Vuokralaisviestintä: selkeä ja oleellista informaatiota esiin tuova markkinointimateriaali auttaa vuokralaista arvioimaan tilan soveltuvuutta itselleen. Visualisointien avulla tilojen potentiaalia pääsee tarkastelemaan jo ennen kohteen rakentamista.