Modernin toimitilan potentiaalin esiin tuominen visualisoinnin keinoin – kustannustehokkaasti.

Tämä moderni toimistotila sijaitsee kantakaupungin portilla, upean ympäristön syleilyssä. Bolder tukee tämän tilan markkinointia esittämällä potentiaalisille vuokralaisille visiota siitä, miltä tila voisi heidän käytössään näyttää.

Tilan potentiaali esiin ennen investointipäätöstä.

Visualisointi mahdollistaa tilan tarkastelun ennen investointipäätöstä. Tila esitetään havainnollisella ja tilan potentiaalia esiin tuovalla tavalla. Samalla testataan tilan houkuttelevuutta vuokralaismarkkinassa.

Vuokralaisviestintä.

Selkeä ja oleellista informaatiota esiin tuova markkinointimateriaali auttaa vuokralaista arvioimaan tilan soveltuvuutta itselleen. Visualisointien avulla tilojen potentiaalia pääsee tarkastelemaan jo ennen kohteen rakentamista.

 


																									Paciuksenkatu

																									Paciuksenkatu

Kaikki valikoidut hankkeet