ALUEKEHITYS

Aluekehittämisen elinkaaren pituus edellyttää kauaskantoista, näkemyksellistä otetta. Autamme asiakkaitamme alue- ja kaupunkikehityshankkeissa seuraavien palveluiden muodossa:

Markkina-analyysi ja asiakastutkimus
Osallistavat työpajat ja haastattelut
Positiointi
Brändistrategia
Design-strategia
Palvelu- ja tilakonseptit
Kannattavuuslaskelmat
Kehittämishankkeen vaiheistus